Dzień: 2017-07-13

Raport bieżący EBI nr 23/2017

13 lipca 2017

Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r., publikacja CV kandydatów do Rady Nadzorczej i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce kolejne zmiany do opublikowanych projektów uchwał. Zmiany dotyczą […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 22/2017

13 lipca 2017

Zmiana projektów uchwał ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił Spółce projekty uchwał w przedmiocie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany Statutu […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 30/2017

13 lipca 2017

Data sporządzenia: 2017-07-13 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. 17.07.2017 r., publikacja CV kandydatów do Rady Nadzorczej i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 29/2017

13 lipca 2017

Data sporządzenia: 2017-07-13 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmiana projektów uchwał na ZWZA Bloober Team S.A. zwołanego na 17 lipca 2017 roku Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Babieno, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu […]

Read More