Dzień: 2016-12-21

Raport bieżący ESPI nr 27/2016

21 grudnia 2016

Data sporządzenia: 2016-12-21 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry „Perception” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości, że dnia 21 grudnia 2016r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a Xperienced Points, Inc, prowadzącym działalność gospodarczą jako […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 26/2016

21 grudnia 2016

Data sporządzenia: 2016-12-21 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmiana nazwy i przedmiotu działalności spółki zależnej EmitentaZmiana nazwy i przedmiotu działalności spółki zależnej Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu:  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) podaje do wiadomości, powziął wiadomość o podjęciu przez spółkę zależną Emitenta, WFH Games sp. z o.o. działań mających […]

Read More