Raport bieżący ESPI nr 27/2016

Data sporządzenia: 2016-12-21

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawarcie umowy w przedmiocie wydania, dystrybucji i marketingu gry „Perception”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) podaje do wiadomości, że dnia 21 grudnia 2016r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a Xperienced Points, Inc, prowadzącym działalność gospodarczą jako The Deep End Games (dalej jako: Deweloper”), w przedmiocie wydania, dystrybucji oraz marketingu gry „Perception”
Na mocy powyższej umowy Emitent uzyskał na okres pięciu (5) lat wyłączną licencję na wydanie i dystrybucję gry „Perception” na terytorium całego świata.
Gra docelowo dystrybuowana będzie przez spółkę zależną Emitenta- Feardemic sp. z o.o. Zasady współpracy między podmiotami, jak również przyszłego podziału dochodów z komercjalizacji gry w ocenie Spółki nie odbiegają od warunków rynkowych.
O dokładnej dacie premiery gry Perception Emitent poinformuje w późniejszym terminie.