Raport bieżący ESPI nr 1/2014

Data sporządzenia: 2014-06-01

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014r

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 czerwca 2014r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.

Załączniki:

OGLOSZENIE-2706.pdf

PROJEKTY_UCHWAL-2706.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-2706.pdf

STATUT_projekt_tekstu_jednolitego.pdf