Dzień: 2014-06-01

Raport bieżący EBI nr 27/2014

1 czerwca 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014r.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 czerwca 2014r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 1/2014

1 czerwca 2014

Data sporządzenia: 2014-06-01 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2014r Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 czerwca 2014r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. […]

Read More