Dzień: 2013-06-28

Raport bieżący EBI nr 21/2013

28 czerwca 2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27 czerwca 2013r.  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 20/2013

28 czerwca 2013

Informacja o incydentalnym naruszeniu Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Emitenta informuje o zaistnieniu w dniu 26 czerwca 2013r. zdarzenia powodującego incydentalne naruszenie §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” publikując jednostkowy raport roczny za 2012r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2012 rok w terminie późniejszym niż określony w raporcie bieżącym […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 3/2013

28 czerwca 2013

Data sporządzenia: 2013-06-28 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających […]

Read More