Raport bieżący EBI nr 21/2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27 czerwca 2013r. 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

46372-uchwaly-podjte-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-27-czerwca-2013r.