Raport ESPI 4/2024 Utworzenie nowej marki „Broken Mirror Games”

  • strictminds
  • 12 lutego 2024
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 4/2024 Utworzenie nowej marki „Broken Mirror Games” została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie decyzji o utworzeniu nowej marki „Broken Mirror Games”, pod którą to marką w ramach segmentu operacyjnego second party Spółki produkowane oraz wydawane będą gry Emitenta.
Second party to segment operacyjny działalności Spółki – projekty współtworzone, które Spółka definiuje jako projekty deweloperskie, realizowane produkcyjnie przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz spółkami zależnymi i stowarzyszonymi Emitenta, wydawane zarówno w formule self-publishing przez Spółkę, jak i w formule współpracy z zewnętrznym wydawcą lub platformholderem, który współfinansuje lub w całości finansuje produkcję danego projektu.
Utworzenie nowej marki „Broken Mirror Games” stanowi realizację planu strategicznego Emitenta na lata 2023-2027 w ramach rozwoju segmentu second party.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.