Raport ESPI 26/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Played With Fire sp. z o.o. oraz sprostowanie raportu bieżącego ESPI 25/2023

  • strictminds
  • 8 września 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 26/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Played With Fire sp. z o.o. oraz sprostowanie raportu bieżącego ESPI 25/2023 została wyłączona
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 25/2023 z dnia 8 września 2023 r., niniejszym przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę ze spółką Played With Fire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stworzenie nowego projektu w technologii VR o kodowej nazwie Projekt I, którego premiera planowana jest na 2025 rok. W ocenie Emitenta projekt ten będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 roku i w kolejnych okresach.

Jednocześnie Emitent informuje, że w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2023 z dnia 8 września 2023 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu błędnej nazwy kodowej projektu, którą jest Projekt I, a nie jak błędnie wskazano Projekt M.