Raport Bieżący nr 1/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

  • strictminds
  • 26 stycznia 2023
  • Możliwość komentowania Raport Bieżący nr 1/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:

– za I kwartał 2023 roku – w dniu 15 maja 2023 roku;

– za II kwartał 2023 roku – w dniu 11 sierpnia 2023 roku;

– za III kwartał 2023 roku – w dniu 14 listopada 2023 roku.

Jednostkowy raport roczny za 2022 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za 2022 rok zostaną opublikowane dnia 17 marca 2023 roku.

Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”