Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z Creative Artists Agency

  • strictminds
  • 4 stycznia 2023
  • Możliwość komentowania Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z Creative Artists Agency została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 stycznia 2023 r. Emitent zawarł istotną umowę z Creative Artists Agency z siedzibą w Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dalej jako „CAA”), dotyczącą współpracy oraz reprezentacji Emitenta w szczególności w branży filmowej i telewizyjnej („Umowa”). Umowa nie dotyczy reprezentacji Emitenta w zakresie produkcji i wydawania gier komputerowych. Postanowienia Umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych.
W ocenie Emitenta zawarta Umowa będzie miała istotny wpływ na realizację strategii rozwoju Emitenta.