Raport ESPI 39/2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 22 listopada 2022
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 39/2022 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 21 listopada 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy dystrybucyjnej z Limited Run Games Inc. z siedzibą w Apex w Stanach Zjednoczonych, na dystrybucję fizycznej wersji gry „Buddy Simulator 1984” (dalej jako „Gra”) na platformę Nintendo Switch na terytorium Ameryki Północnej oraz Europy. Umowa została zawarta na okres 5 lat od daty jej zawarcia. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.