Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 11 października 2022 r. otrzymał powiadomienia od Piotra Babieno – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Karoliny Nowak – Wiceprezesa Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowych powiadomieniach przedstawiają załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

pdf-509929_202210111857012254

pdf-509955_202210111857012254