Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o

  • strictminds
  • 31 maja 2022
  • Możliwość komentowania Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 31 maja 2022 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej ze Stowarzyszeniem Badania i Rozwoju Gier GameUP z siedzibą we Wrocławiu. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Last Threshold” (dalej jako „Gra”) na platformach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. Umowa zawarta została na okres 10 lat od daty premiery Gry. Premiera Gry na platformie Nintendo Switch planowana jest na trzeci kwartał 2022 roku. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitent.