Dzień: 22 września 2021

Media o nas – wrzesień 2021

22 września 2021

17/09/2021 biznes.pap.pl Akcjonariusze Bloober Team zdecydują ws. modyfikacji programu motywacyjnego 17/09/2021 ceo.com: Gorąca jesień dla Bloober Team. Główny akcjonariusz motywuje Zarząd – opcje pracownicze pod warunkiem wejścia nowego inwestora na minimum 20% 09/09/2021 comparic.pl Bloober Team SA: spółka zależna Feardemic ma umowę na potencjalny hit

Read More

Raport ESPI 90/2021 Feardemic kontynuuje współpracę z Unfold Games nad nadchodzącą nową grą

22 września 2021

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 20.09.2021 r. przez tę spółkę listu intencyjnego z Unfold Games, LLC z siedzibą w Glendale, California dotyczącego udzielenia Feardemic sp. z o. o. wyłącznych praw na wydanie gry „Bloody […]

Read More

Raport ESPI 89/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

22 września 2021

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostały w dniu 21 września 2021 roku na rachunek […]

Read More