RAPORT ESPI 50/2020 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 49/2020

  • strictminds
  • 1 października 2020
  • Możliwość komentowania RAPORT ESPI 50/2020 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 49/2020 została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w raporcie bieżącym ESPI nr 49/2020 z dnia 1 października 2020 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu błędnej siedziby Emitenta, którą jest Kraków, a nie jak błędnie wskazano – Gdynia.

Poniżej sprostowana treść raportu:

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu 01.10.2020 r. Emitent oraz Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni _dalej jako „Partner”_ podpisały akt zawiązania spółki Fearful Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni.
Kapitał zakładowy Fearful Entertainment S.A. wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości po 0,1 zł każda. Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte w 45% przez Emitenta oraz w 45% przez Partnera. Pozostałe 10% akcji zostało objętych przez inwestorów indywidualnych.
Spółka Fearful Entertainment S.A. będzie specjalizować się w produkcji gier z gatunku horror na platformy Nintendo. Dzięki połączeniu kompetencji Forever Entertainment S. A. _remake_ i Bloober Team S. A. _specjalista od horrorów_ we wspólnej spółce możliwe będzie pozyskiwanie najbardziej znanych IP z gatunku horrorów oraz tworzenie ich remaków.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.