Raport ESPI 33/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

  • strictminds
  • 8 lipca 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 33/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR została wyłączona

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Bloober Team S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. otrzymał powiadomienie od Mateusza Lenarta – Członka Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcji w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym powiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.