Raport ESPI 32/2020 Przedstawienie aktualizacji daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji na platformę Oculus Quest

  • strictminds
  • 7 lipca 2020
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 32/2020 Przedstawienie aktualizacji daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji na platformę Oculus Quest została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje o ustaleniu nowej daty premiery swojej gry Layers of Fear VR (dalej jako „Gra”) w wersji na platformę Oculus Quest na dzień 9 lipca 2020 r.

Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 19.99 USD. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry na platformie Oculus Quest będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.