Raport ESPI 12/2020

Informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność grupy Emitenta

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do wydanego oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych „ESMA” oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta oraz jego wyniki finansowe.

Zgodnie z aktualną oceną Emitent spodziewa się, że skutki koronawirusa COVID-19 będą miały wpływ na działalność i przyszłe wyniki grupy Emitenta, aczkolwiek jego rozmiar niemożliwy jest do oszacowania na dzień opublikowania niniejszego raportu.

Emitent podejmuje obecnie przede wszystkim czynności mające na celu zminimalizowanie zagrożenia dla swoich pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii, w tym pracownicy Emitenta rozpoczęli realizację swoich obowiązków w formie pracy zdalnej. Praca zdalna, wyzwania związane z logistyką, a także niewiadome dotyczące kondycji finansowej kontrahentów Emitenta oraz podmiotów zarządzających platformami dystrybucyjnymi, na których mają się ukazać gry Emitenta, powodują, że rozmiar wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na sytuację gospodarczą grupy Emitenta jest obecnie niemożliwy do określenia.

Emitent spodziewa się, że zachowania konsumentów _w szczególności okoliczność pozostawanie w domu_ w sektorze gier będą zwiększały zainteresowanie jego produktami, tym bardziej że realizowany gatunek _horror psychologiczny_ pomaga oswajać się graczom z nieznanym. Trudno jednak na dzień publikacji raportu przewidzieć, czy ten trend będzie się utrzymywał, biorąc pod uwagę również takie aspekty jak możliwe trudności finansowe konsumentów. Zarząd Emitenta z pewnością będzie starał się wykorzystywać wszelkie okazje rynkowe.

Nie jest obecnie możliwe do precyzyjnego przewidzenia ewentualne skutki obecnej sytuacji oraz ile ona potrwa. Jest to uzależnione od wielu dynamicznych i zewnętrznych czynników pozostających poza wpływem Emitenta, jednakże zarząd Emitenta podkreśla, że powyższa informacja została sporządzona zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień publikacji raportu. Ewentualne nowe okoliczności, mające istotny wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy Emitenta będą niezwłocznie publikowane w kolejnych raportach bieżących.