Raport ESPI 8/2020

Temat Ustalenie daty premiery gry „Ritual: Crown of Horns” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta na Xbox One

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako wydawcy gry „Ritual: Crown of Horns” produkowanej przez spółkę Draw Distance S.A. _dalej jako „Gra”_ o ustaleniu daty premiery Gry na platformie Xbox One na dzień 13 marca 2020 r. Gra dostępna będzie również w opcji pre-order od dnia 6 marca 2020 r.