Raport ESPI 02/2020

Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Wybór drogi komercjalizacji i przedstawienie aktualizacji daty premiery gry |MEDIUM|

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”_ informuje, że została wybrana droga komercjalizacji dla gry |MEDIUM| _dalej jako „Gra”_. O szczegółach Emitent będzie informował w przyszłości odrębnym raportem bieżącym. Premiera Gry planowana jest na IV kwartał 2020 r. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2020 i kolejne okresy.