Raport EBI 19/2019 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

  • strictminds
  • 17 grudnia 2019
  • Możliwość komentowania Raport EBI 19/2019 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: „Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego jej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 17a z dnia 28 czerwca 2019 r. przyjęła uchwałą tekst jednolity Statutu Spółki w kształcie zmienionym uchwałą nr 17a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., uwzględniający zmiany Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy.
W załączeniu Spółka przedkłada treść uchwalonego w dniu dzisiejszym tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§4 ust 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”