Dzień: 25 czerwca 2018

ZWZA 28.06.2018

25 czerwca 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2018r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika i instrukcją […]

Read More