Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2017

Raport Kwartalny nr 3/2018

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2017 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport_kwartalny_Q4_2017-0