Raport bieżący ESPI nr 18/2016

Data sporządzenia: 2016-10-26

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zaktualizowany plan wydawniczy Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, po gruntownych ustaleniach z partnerami handlowymi ustalił zaktualizowany harmonogram wydawniczy swoich kluczowych produkcji na rok 2017:

1) >observer_ – pierwsza połowa 2017 r.
2) Scopophobia – druga połowa 2017 r.
3) |Medium| – przełom 2017 i 2018 r.

Dla każdego z tytułów Emitent planuje unikalne działania promocyjne. Dokładne daty premier zostaną opublikowane w późniejszym terminie.