Raport bieżący ESPI nr 15/2016

Data sporządzenia: 2016-10-18

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 17 października 2016 r. otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informację o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu „|MEDIUM| przełomowa i unikatowa gra storytellingowa oparta o koncepcję symultanicznej rozgrywki na dwóch ekranach” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 379 547,76 zł. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 5 027 728,66 zł, co stanowi 60% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Projekt realizowany będzie w okresie 1 września 2016 r.- 30 listopada 2017 r.