Raport bieżący ESPI nr 11/2016

Data sporządzenia: 2016-09-02

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Premiera gry Layers of Fear w Azji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: 

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym podaje do wiadomości, że dnia 16 września 2016 r. gra Layers of Fear w wersji na konsolę PlayStation 4 ukaże się na terytorium wybranych krajów azjatyckich.