Dzień: 2016-06-04

Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2015

4 czerwca 2016

Raport Roczny nr 37/2016 Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2015r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“ Załączniki: 24644447_Skonsolidowany_raport_roczny_2015-2 24644447_Zalacznik_1_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_Bloober_Team-1 24644447_Zalacznik_2_Opiniai_i_raport_bieglego_rewidenta-0

Read More