Raport bieżący EBI nr 69/2015

Wyznaczenie daty premiery gry spółki zależnej emitenta 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że na dzień 9 grudnia 2015 r. wyznaczona została premiera gry spółki zależnej emitenta- iFun4all sp. z o.o.- ?Red Game without a great name? w wersji na komputery PC, MAC oraz Linux. Gra ukaże się na platformie Steam, a jej cena ustalona została na równowartość 4,99 USD.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu