Raport bieżący EBI nr 68/2015

Wyznaczenie daty premiery gry spółki zależnej emitenta – Red Game Without a Great Name, w wersji na konsolę PlayStation Vita

Zarząd spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że na grudzień 2015 r. wyznaczona została premiera wielokrotnie nagradzanej gry spółki zależnej emitenta- iFun4all sp. z o.o.- zatytułowanej Red Game Without a Great Name, w wersji na konsolę PlayStation Vita.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu