Raport bieżący EBI nr 67/2015

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależna Emitenta- iFun4all 

Zarząd Bloober Team S.A. („Emitent”) podaje do informacji, iż spółka zależna Emitenta- iFun4all sp. z o.o., zawarła istotną umowę z Valve Corporation w przedmiocie dystrybucji gier iFun4all za pośrednictwem platformy Steampowered.com.
Pierwszym tytułem iFun4all który zadebiutuje w wersji PC na platformie Steampowered będzie ?Red Game Without a Great Name?.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -„Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu