Dzień: 12 listopada 2015

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2015

12 listopada 2015

Raport Kwartalny nr 65/2015 Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: RAPORT_KWARTALNY_ZA_III_KWARTAL_2015_ROKU-0

Read More