Raport kwartalny Bloober Team S.A. za III kwartał 2015

Raport Kwartalny nr 65/2015

Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

RAPORT_KWARTALNY_ZA_III_KWARTAL_2015_ROKU-0