Dzień: 2014-12-18

Raport bieżący EBI nr 55/2014

18 grudnia 2014

Zmniejszenie stanu posiadania akcji  Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A.(„Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Spółki. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach prowadzania […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 5/2014

18 grudnia 2014

Data sporządzenia: 2014-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Korekta raportu bieżącego 4/2014 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Emitent niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego 4/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Opublikowany raport omyłkowo nie zawierał pełnej treści. Poniżej znajduje się pełna treść raportu: Na podstawie […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 4/2014

18 grudnia 2014

Data sporządzenia: 2014-12-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zmniejszenie stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, […]

Read More