Raport bieżący ESPI nr 4/2013

Data sporządzenia: 2014-07-01

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku.

1. Piotr Babieno 353 380 akcji, 353 380 głosów, co stanowiło 44,35 % głosów na tym Zgromadzeniu i 26,55 % ogólnej liczby głosów.

2. Piotr Bielatowicz, 80 020 akcji, 80 020 głosów, co stanowiło 10,04 % głosów na tym Zgromadzeniu i 6,01 % ogólnej liczby głosów.Akcjonariuszom uczestniczącym w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało łącznie 433 400 głosów. Ogólna liczna głosów w Spółce wynosi 1 330 789.