Dzień: 2014-06-30

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2013

30 czerwca 2014

Raport Roczny nr 35/2014 Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, do skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2013, nr 34/2014, nie został załączony Załącznik 3 zawierający opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. W związku z powyższym Emitent publikuje skonsolidowany raport roczny za rok 2013, wraz z załącznikami. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu […]

Read More

ZWZA 30.06.2014

30 czerwca 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2014 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Read More

Raport bieżący EBI nr 36/2014

30 czerwca 2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 czerwca 2014r. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno […]

Read More