Raport bieżący ESPI nr 1/2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 czerwca 2013r. na godzinę 11:00 w Warszawie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 1, 00- 906 Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

OGLOSZENIE.pdf

Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

PROJEKTY_UCHWAL.pdf