Raport bieżący EBI nr 46/2012

Zawarcie istotnej umowy z Freeky Games Sp. z o.o. w organizacji 

Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że dnia 30 listopada 2012 r. została zawarta istotna umowa między Emitentem a Freeky Games Sp. z o.o. w organizacji;

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Emitenta określonego w umowie tytułu na zlecenie Freeky Games sp. z o.o. w organizacji. Wynagrodzenie Emitenta za realizację projektu objętego umową zostało określone ryczałtowo, objęte jest jednak tajemnicą handlową.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie umowy z Freeky Games sp. z o.o. w organizacji będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w latach 2012 i 2013.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Piotr Babieno – Prezes Zarządu
Piotr Bielatowicz – Wiceprezes Zarządu