Dzień: 2012-07-02

Raport bieżący EBI nr 25/2012

2 lipca 2012

Korekta Raportu Bieżącego nr 24/2012 Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Emitenta koryguje Raport Bieżący nr 24/2012 opublikowany w dniu 29 czerwca 2012 r. o treści: „Raport Bieżący nr 24/2012 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 2/2012

2 lipca 2012

Data sporządzenia: 2012-07-02 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających […]

Read More