Raport bieżący ESPI nr 2/2012

Data sporządzenia: 2012-07-02

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bloober Team S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 roku.

1. Piotr Babieno 353 380 akcji, 353 380 głosów, co stanowiło 44,78 % głosów na tym Zgromadzeniu i 26,55 % ogólnej liczby głosów.

2. Piotr Bielatowicz, 80 020 akcji, 80 020 głosów, co stanowiło 10,14 % głosów na tym Zgromadzeniu i 6,01 % ogólnej liczby głosów.

3. SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, 354 752 akcji, 354 752 głosów, co stanowiło 44,99 % głosów na tym Zgromadzeniu i 26,66 % ogólnej liczby głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało łącznie 789 152 głosów. Ogólna liczna głosów w Spółce wynosi 1 330 789.