Raporty EBI 2018

Raport bieżący EBI nr 4/2018

13 lutego 2018

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 lutego 2018 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 6 marca 2018 roku, godzina […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 2/2018

8 lutego 2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 marca 2018r.  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 marca 2018r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. Cystersów 9. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał, wraz z formularzem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 1/2018

29 stycznia 2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.  Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach: – za IV kwartał 2017 roku – w dniu 13 lutego 2018 roku – za I kwartał 2018 roku – w dniu 11 maja 2018 roku – za II kwartał 2018 roku – w dniu 10 sierpnia […]

Read More