Raporty EBI 2012

Raport bieżący EBI nr 36/2012

24 września 2012

Korekta raportu bieżącego nr 35/2012  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 35/2012 błędnie wskazano terytorium na którym ma się ukazać gra A-men w wersji na konsolę PlayStation 3. W miejsce błędnie podanej informacji o treści: „Zarząd Spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 24 września 2012 roku uzyskał informację o terminie ukazania się gry A-men na konsolę PlayStation 3 na terytorium […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 35/2012

24 września 2012

Ogłoszenie terminu wydania gry A-men na konsolę PlayStation 3 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 24 września 2012 roku uzyskał informację o terminie ukazania się gry A-men na konsolę PlayStation 3 na terytorium Ameryki Północnej oraz Południowej, z wyłączeniem terytorium Brazylii. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Zarząd od wydawcy gry, spółki Namco Bandai Partners S.A.S., gra będzie dostępna na terytorium Ameryki Północnej oraz Południowej, […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 34/2012

20 września 2012

Premiera gier Music Master Chopin: Rock i Music Master Chopin: Classic w wersji na iOS  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 września 2012 roku gry Music Master Chopin: Classic i Music Master Chopin: Rock ukazały się w sprzedaży w wersji na iOS. Seria Music Master Chopin została wyprodukowana przez Bloober Team S.A. w ramach projektu Fryderyk Chopin 2010- Promesa we współpracy z Ministerstwem […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 33/2012

13 września 2012

Zawarcie istotnej umowy z Team17 Software Ltd. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Bloober Team informuje, że dnia 12 września 2012 roku została podpisana umowa między Emitentem a Team17 Software Ltd. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Emitenta określonego w umowie tytułu na zlecenie Team17 Software Ltd, na platformy PS3 i PS Vita. Wynagrodzenie Emitenta za realizację projektu objętego umową zostało określone ryczałtowo, objęte jest […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 32/2012

12 września 2012

Ogłoszenie o zmianie terminu NWZ Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 października 2012 r., Zarząd Bloober Team S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki, podjął decyzję o zmianie pierwotnego terminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 października 2012 roku. Spółka […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 31/2012

6 września 2012

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 3 października 2012 r.  Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień 3 października 2012 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 29/2012

16 sierpnia 2012

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy przez iFun4all sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta. W dniu 16 czerwca 2012 roku Zarząd Emitenta powziął wiadomość o zawarciu przez iFun4all sp. z o.o., spółkę w której Bloober Team S.A. posiada 100 % udziałów, umowy wydawniczej z wiodącym niezależnym wydawcą na platformy mobilne brytyjską firmą Chillingo będącą częścią koncernu Electronic […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 27/2012

7 sierpnia 2012

Zawarcie umowy istotnej z Namco Bandai Partners S.A.S. Zarząd Bloober Team informuje, że dnia 6 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa między Emitentem a Namco Bandai Partners S.A.S. Zgodnie z zapisami umowy Emitent udzielił Namco Bandai Partners S.A.S. wyłącznej licencji w zakresie dystrybucji oraz publicznego odtwarzania gry A-men na konsolę PlayStation 3 na terytorium PAL. Namco Bandai Partners S.A.S. odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie kampanii […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 26/2012

17 lipca 2012

Rezygnacja osoby nadzorującej  Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 lipca 2012 r. powziął informację o rezygnacji Pana Romana Wąsikiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Bloober Team SA. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz – Wiceprezes […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 25/2012

2 lipca 2012

Korekta Raportu Bieżącego nr 24/2012 Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Emitenta koryguje Raport Bieżący nr 24/2012 opublikowany w dniu 29 czerwca 2012 r. o treści: „Raport Bieżący nr 24/2012 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały jak w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu […]

Read More