Raporty EBI 2011

Raport bieżący EBI nr 11/2011

5 sierpnia 2011

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2011 roku Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. na dzień 31 sierpnia 2011 roku na godzinę 9.00 w Krakowie, pod adresem ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 10/2011

29 lipca 2011

Zawarcie istotnej umowy Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy przez iFun4all sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta. W dniu 29 lipca 2011 roku iFun4all sp. z o.o., spółka w której Bloober Team S.A. posiada 100 % udziałów, zawarła umowę z japońskim wydawcą i dystrybutorem Kotobuki Solution Co., Ltd. (znanym jako KEMCO). Umowa dotyczy dystrybucji gry Paper Wars: Cannon Fodder m.in. w wersji […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 9/2011

21 lipca 2011

Zawarcie istotnej umowy  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje o zawarciu istotnej umowy przez iFun4all sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta. W dniu 21 lipca 2011 roku iFun4all sp. z o.o., spółka, w której Bloober Team S.A. posiada 100 % udziałów, zawarła umowę z niemieckim wydawcą Just A Game GmbH. Umowa wydawnicza dotyczy gry Paper Wars: Cannon Fodder w wersji iOS (na iPhone oraz iPad) i PC. iFun4all […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 8/2011

19 lipca 2011

Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, stanowiącego tekst jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 6/2011

24 czerwca 2011

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach: za II kwartał 2011 roku – w dniu 10 sierpnia 2011 roku; za III kwartał 2011 roku – w dniu 10 listopada 2011 roku. Raport roczny za 2010 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 5/2011

24 czerwca 2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Bloober Team S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 799/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 4/2011

22 czerwca 2011

Korekta oczywistej omyłki w raporcie bieżącym numer 3/2011 Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014) Zarząd Bloober Team S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym numer 3/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku nastąpiła oczywista omyłka w dacie wnioskowanej jako pierwszy dzień notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Było: „Zarząd Bloober Team S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 roku złożył do Zarządu Giełdy […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 3/2011

22 czerwca 2011

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect.  Zarząd Bloober Team S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 roku złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect na dzień 27 czerwca 2010 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 2/2011

21 czerwca 2011

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C  Zarząd Spółki Bloober Team S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 782/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Bloober Team S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 1/2011

12 czerwca 2011

Uzyskanie dostępu do bazy EBI  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2011 roku powziął informację o przydzieleniu spółce Bloober Team S.A. w dniu 10 czerwca 2011 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym dnia 13 czerwca 2011 roku spółka Bloober Team S.A. przystąpiła do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i rozpoczyna […]

Read More