Dzień: 2022-12-22

Bloober Team w drodze na główny parkiet GPW

22 grudnia 2022

Zarząd Bloober Team będzie rekomendował akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeniesienie notowań akcji spółki na rynek główny GPW. W marcu planowane jest wydarzenie, na którym krakowski deweloper ma zaprezentować strategię spółki na lata 2023-2027.  Bloober Team SA rozwija się organicznie i jest spółką, której rozmiar i jakość uzasadniają przeniesienie notowań na główny rynek GPW. Zauważamy, że spółki notowane na NewConnect często nie mają adekwatnych wycen w stosunku do ich realnej […]

Read More

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeniesienia notowań na GPW

22 grudnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. postanowił o zarekomendowaniu najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał koniecznych do ubiegania się o przeniesienie notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Read More