Raporty ESPI

2019

13/2019_RB_ASO: Przyznanie dofinansowania w konkursie w ramach 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska"

12/2019_RB_ASO: Ustalenie daty premiery gry "Layers of Fear 2"

11/2019_RB_ASO: Premiera gry "The Padre" na Nintendo Switch i PC wydawanej przez spółkę zależną Emitenta

10/2019_RB_ASO: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 - Rozwój sektorów kreatywnych

9/2019_RB_ASO: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 - Rozwój sektorów kreatywnych

8/2019_RB_ASO: Informacja o cenie i platformach docelowych gry "Layers of Fear 2"

7/2019_RB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

6/2019_RB_ASO: Zmiana daty premiery gry "The Padre" wydawanej przez spółkę zależną Emitenta

5/2019_RB_ASO: Zawarcie istotnej umowy z Limited Run Games Inc. na wydanie gry >observer_ w wersji pudełkowej.

4/2019_RB_ASO: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3/2019_RB_ASO: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

2/2019_RB_ASO: Ustalenie daty premiery i ceny gry ">observer_" na platformie Nintendo Switch

1/2019_RB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

2018

35/2018_RB_ASO: Zakończenie procesu certyfikacji oraz data premiery early access gry "2084"

34/2018 RB ASO: Aktualizacja daty premiery >observer_ na Nintendo Switch

33/2018_RB-W_ASO: Aktualizacja daty premiery gry “The Padre” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta

32/2018_RB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

31/2018 RB ASO: Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MSP 

30/2018 RB_ASO: Ujawnienie tytułu gry tworzonej we współpracy z Gun Media Holdings Inc.

29/2018 RB_ASO: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Creatywna Europa

28/2018 RB_ASO: Data premiery gry „The Padre” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta

27/2018 RB_ASO: Premiera specjalnego zestawu Mistrzów Horroru

26/2018 RB-W_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

25/2018 RB_ASO: Premiera >observer_ na Nintendo Switch w 4 kwartale tego roku

24/2018 RB_ASO: Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

23/2018 RB-W_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji.

22/2018 RB_ASO: Publikacja informacji pochodzącej od spółki zależnej - Feardemic

21/2018 RB_ASO: Informacja dotycząca niezapowiedzianej wersji gry na platformę Nintendo Switch

20/2018 RB_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

18/2018 RB-W_ASO: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i opinia o projektach uchwał WZA

17/2018 RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018r.

16/2018 RB_ASO: Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

15/2018 RB_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

14/2018 RB_ASO: Publikacja informacji pochodzącej od spółki zależnej.

13/2018 RB_ASO: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

12/2018 RB_ASO:  Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

11/2018 RB_ASO:  Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA

10/2018 RB_ASO:  Zawarcie istotnej umowy z Gun Media Holdings Inc.

9/2018 RB_ASO:  Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

7/2018 RB-W_ASO:  Zakończenie procesu certyfikacji oraz data premiery gry "Layers of Fear: Legacy" na rynku azjatyckim

6/2018 RB-W_ASO:  Wybór firmy audytorskiej, zatwierdzenie założeń Planu Strategicznego oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii o projektach uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

5/2018 RB-W_ASO:  Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4/2018 RB-W_ASO:  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 marca 2018r.

3/2018 RB_ASO:  Premiera gry "Layers of Fear: Legacy"

2/2018 RB_ASO:  Publikacja informacji pochodzącej od spółki zależnej.

1/2018 RB_ASO:  Zawarcie istotnej umowy z Limited Run Games Inc. na wydanie gry Layers of Fear: Legacy w wersji pudełkowej.

 

ARCHIWUM 2017

ARCHIWUM 2016

ARCHIWUM 2015

ARCHIWUM 2014

ARCHIWUM 2013

ARCHIWUM 2012

ARCHIWUM 2011