Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport ESPI 31/2021 Przedłużenie skupu akcji własnych

Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 listopada 2019 r. podjął uchwałę nr 1/07/2021 o przedłużeniu programu skupu akcji własnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia MAR [„Skup Akcji własnych”]. Program Skupu Akcji własnych został rozpoczęty uchwałą Zarządu Spółki nr 1/10/2020 z dnia 13 października 2020 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 r.
W ramach Skupu Akcji własnych akcje nabywane będą za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, w transzach. Skup Akcji własnych zostaje przedłużony do dnia 30 września 2021 r. [łącznie z tym dniem], chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane. Emitent zamierza nabyć nie więcej niż 2% _słownie: dwa procent_ akcji w kapitale zakładowym, a więc liczba planowanego nabycia akcji w ramach Skupu Akcji własnych nie została zwiększona w stosunku do pierwotnej uchwały Zarządu Spółki nr 1/10/2020 z dnia 13 października 2020 r.
Akcje własne będą nabywane na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”NewConnect”_, w wyniku składania zleceń maklerskich.
W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na NewConnect w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji.
Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na NewConnect, lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na NewConnect, przy czym nie może być niższa od 3 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 25 zł za jedną akcję.
Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.
Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com