Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2023 – Korekta

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako “Emitent” lub “Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kwartał 2023 r., który opublikowany został Raportem EBI nr 12/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Korekta dotyczy danych finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. oraz za okres 01.04.2023 r.- 30.06.2023 r. i wynika z omyłkowego ujęcia w przepływach operacyjnych i inwestycyjnych pozycji wartości zakończonych prac rozwojowych (Projekt 1.2.1 Technologia – modularny system do tworzenia fabularnych gier wideo), które to wydatki ponoszone były w latach wcześniejszych. Niniejsza korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, czy prezentację danych finansowych w bilansie Emitenta oraz Grupy. Zmieniona została jedynie prezentacja pozycji w rachunku przepływów pieniężnych i w konsekwencji niektóre wartości wskazane w komentarzu do wyników finansowych. Poniżej szczegółowo przedstawiono dokonane zmiany:

I. W kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym w Rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym za okres 01.01.2023 r.- 30.06.2023 r.:

1. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 31 388 348,66 zł na kwotę 16 092 807,55 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

2. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 21 183 737,29 zł na kwotę 5 888 196,18 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt.1 i 2 nastąpiła zmiana w pozycjach „Wydatki” (zmniejszenie) oraz „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)” (zwiększenie) o kwotę 15 295 541,11 zł.

3. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 918 804,37 zł na kwotę – 376 736,74 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

4. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.04.2023 r.- 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 486 850,43 zł na kwotę – 808 690,68 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt.3 i 4 nastąpiła zmiana w pozycji „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) – zmniejszenie o kwotę 15 295 541,11 zł.

II. W kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w Skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. sporządzonym za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

1. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. :

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 31 388 348,66 zł na kwotę 16 092 807,55 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

2. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej” za okres 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” z kwoty 21 183 737,29 zł na kwotę 5 888 196,18 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt 1 i 2 nastąpiła zmiana w pozycjach „Wydatki” (zmniejszenie) oraz z „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)” (zwiększenie) o kwotę 15 295 541,11 zł.

3. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 844 786,62 zł na kwotę – 450 754,49 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

4. W zakresie pozycji „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” za okres 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.:

Zmiana w pozycji „Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych” z kwoty 14 412 633,38 zł na kwotę – 882 907,73 zł, czyli spadek o kwotę 15 295 541,11 zł.

W konsekwencji zmian wskazanych w pkt 3 i 4 nastąpiła zmiana w pozycji „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej j (I ± II) – zmniejszenie o kwotę 15 295 541,11 zł.

III. W związku z powyższym zmianie uległ również „Komentarz do wyników finansowych” osiągniętych w II kwartale 2023 r.”

1. na stronie 35 raportu kwartalnego:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Spółce utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 20,16 mln zł, pomimo poniesionych przez Spółkę wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 31,01 mln zł. Spółka wykazuje wysokie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 19,30 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

Zmieniona treść:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Spółce utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 20,16 mln zł, pomimo poniesionych przez Spółkę wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 15,72 mln zł. Spółka wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 4,00 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

2. oraz na stronie 39 raportu kwartalnego:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Grupie utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 22,59 mln zł, pomimo poniesionych wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 29,90 mln zł. Grupa wykazuje wysokie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 18,27 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

Zmieniona treść:

Opisane powyżej wyniki finansowe pozwoliły Grupie utrzymać wysoki poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2023 r. w wysokości 22,59 mln zł, pomimo poniesionych wysokich wydatków na działalność inwestycyjną w wartości 14,60 mln zł. Grupa wykazuje przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na poziomie 2,97 mln zł oraz dodatkowo dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 5,26 mln zł.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com