Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 39/2019

Data sporządzenia: 2019-09-16

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Bloober Team S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Akcjonariusz – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rockbridge TFI S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Rockbridge TFI S.A. zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę, iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. łącznie przekroczyły próg 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów w spółce Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia 7.571 (słownie: siedmiu tysięcy pięćset siedemdziesięciu jeden) akcji na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 13 września 2019r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadały łącznie 176.406 (słownie: sto siedemset sześć tysięcy czterysta sześć) akcji Spółki, co stanowiło 9,98 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 176.406 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,98 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 13 września 2019 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI posiadają 183.977 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 10,41% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 183.977 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,41 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Zawiadomienie akcjonariusza o zwiekszeniu stanu posiadania akcji

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com