Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 32/2018

Data sporządzenia: 2018-11-21

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm., dalej jako „Ustawa”) Zarząd Bloober Team S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, akcjonariusz Spółki: Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Trigon TFI”) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Trigon TFI zawiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez Trigon TFI funduszy do poziomu 9,79 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 5.652 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 13 listopada 2018r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI posiadały łącznie 178.756 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 10,11% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 178.756 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 21 listopada 2018 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI posiadają 173.104 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto cztery) akcje Spółki, co stanowi 9,79 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 173.104 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,79 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

2018_11_20_Trigon_TFI_zawiadomienie – Zawiadomienie akcjonariusza 20.11.2018r.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com