Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Raport bieżący ESPI nr 20/2019

Data sporządzenia: 2019-06-18

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Wybór Członków Zarządu nowej kadencji, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i opinia o projektach uchwał WZA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że dnia 18 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym Rada powołała do zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 lipca 2019r.: Piotra Babieno – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Konrada Rekiecia – do pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz Mateusza Lenarta – do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Równocześnie Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2018. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. _dalej jako „WZA”_. Rada dokonała również oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, uznając go za uzasadniony oraz wniosła o jego przeznaczenie w sposób przedstawiony przez Zarząd przez WZA. Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje WZA udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku 2018. Odpowiednie dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki skorzystała ze swojego statutowego uprawnienia i wyraziła opinię o uchwałach, które mają być przedmiotem obrad WZA. Treść opinii Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2018

Wniosek Zarządu dot. podziału zysku 2018

Opinia Rady dot. uchwał WZA

Sprawozdanie finansowe Bloober 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 2018

Projekty Uchwał WZA

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com